Czym jest przemoc domowa?

Przemoc domowa ma miejsce, gdy jedna osoba stara się kontrolować drugą i zaznacza swoją siłę w związku. Może się na nią składać krzywdzenie fizyczne, emocjonalne, seksualne lub finansowe. W większości przypadków, stosowana jest przez mężczyzn wobec kobiet. Każdą kobietę może dotknąć wykorzystywanie i może się to zdarzyć w każdym domu. Możliwe, że w Twoim związku pojawiły się pewne sygnały ostrzegawcze wskazujące na to, że związek jest patologiczny.

Czym jest przemoc fizyczna?

Przemoc fizyczna to chyba najbardziej rozpoznawalny rodzaj krzywdzenia. Może prowadzić do obrażeń fizycznych, a w niektórych przypadkach stanowić zagrożenie życia. Nie zawsze wynikiem przemocy fizycznej są widoczne ślady lub blizny. Ciągnięcie za włosy lub rzucenie w Ciebie jajkiem to też przemoc fizyczna. Nie ignoruj tych objawów. Z biegiem czasu, sytuacja zwykle ulega pogorszeniu.


Przykłady:

 • popychanie
 • uderzenie pięścią lub otwartą dłonią
 • bicie kijkiem, kijem do golfa lub hurlingu, młotkiem lub paskiem.
 • dźganie nożem lub potłuczonym szkłem
 • kneblowanie w celu uciszenia krzyków podczas napaści fizycznej.
 • plucie lub oddawanie moczu na drugą osobę.
 • gryzienie, ciągnięcie za włosy.
 • bicie i gwałcenie w ciąży, zrzucanie ze schodów w ciąży.
 • uderzanie głową drugiej osoby o ścianę lub deskę rozdzielczą samochodu.

Czym jest krzywdzenie emocjonalne?

Krzywdzenie emocjonalne to bardzo skuteczny sposób na ustalenie nierównego podziału sił w związku. Często jest niezauważalne lub nienamacalne dla osób spoza związku. Krzywdzenie emocjonalne jest tak samo szkodliwe jak przemoc fizyczna. Często składają się na nią groźby oraz rzeczywista przemoc fizyczna lub seksualna.

Przykłady:

 • poniżanie
 • ciągłe krytykowanie
 • ciągłe kontrolowanie i sprawdzanie partnera przy użyciu technologii: sprawdzanie telefonu i nagrywanie rozmów; sprawdzanie listy połączeń w telefonie komórkowym i czytanie wszystkich sms-ów; wykorzystanie programów śledzących do czytania wiadomości email i potajemna instalacja kamer w domu.
 • grożenie śmiercią kobiecie, dzieciom i członkom jej rodziny lub grożenie popełnieniem samobójstwa, w tym szczegółowe opisywanie jak i kiedy to nastąpi.
 • niszczenie mienia kobiety, np. samochodu, mebli, ubrań, mieszkania.
 • zwracanie się do kobiety w sposób obraźliwy, np. używając słów „to", „suka"
 • utrudnianie życia np. poprzez zabranie kluczyków do samochodu, opróżnienia baku z benzyny, kradzież lub zniszczenie telefonu, aby kobieta nie mogła zadzwonić po pomoc.
 • kobieta nigdy nie jest zostawiana sama; sprawca chodzi za kobietą krok w krok, towarzyszy jej we wszystkich zajęciach poza domem.

Czym jest wykorzystanie seksualne?

Jeżeli w związku dochodzi do kontroli i krzywdzenia, prawdopodobieństwo stosowania przymusu seksualnego i wykorzystania seksualnego jest wysokie. Kobietom krzywdzonym przez partnerów trudniej jest wynegocjować współżycie płciowe z partnerem oparte na wolnej woli i równości.

Przykłady:

 • wielokrotne gwałty i pobicia; rozbieranie siłą i gwałt; wmawianie, że seks ze sprawcą to obowiązek kobiety.
 • gwałt na oczach dzieci.
 • gwałt w czasie gdy kobieta jest fizycznie słaba, np. bezpośrednio po urodzeniu dziecka.
 • poniżenie seksualne, w tym wymuszone użycie obrazowej, twardej pornografii.

Czym jest wykorzystanie finansowe?

Wykorzystanie finansowe to rodzaj przemocy domowej, w której sprawca wykorzystuje pieniądze jako narzędzie kontroli nad partnerem. To taktyka, którą sprawca wykorzystuje do przejęcia władzy i dominacji nad partnerem i ma na celu wprowadzenie kobiety w stan całkowitej finansowej zależności. Poprzez kontrolę dostępu kobiety do zasobów finansowych, jest ona postawiona przed wyborem: życia w patologicznym związku albo w ubóstwie.

Przykłady:

 • Kontrola finansów rodzinnych
 • Brak przyzwolenia na zdobycie niezależnego dochodu
 • Konieczność udokumentowania wszystkich zakupów, przedstawianie paragonów i rozliczanie się z każdej złotówki.
 • Brak przyzwolenia na zakup przedmiotów osobistych takich jak tampony i podpaski.
 • Zarekwirowanie wszystkich kart bankomatowych kobiety i opróżnienie wspólnych kont.
 • Niepłacenie lub nieregularne płacenie alimentów na dzieci.
 • Podrabianie podpisów kobiety na czekach.
 • Brak dostępu do pieniędzy, gdy kobieta odmawia współżycia płciowego.
 • Odmawianie pieniędzy na jedzenie dla kobiety i dzieci oraz na zapłatę rachunków.
 • Wykorzystanie recesji jako wymówki do wykorzystywania finansowego.

Jeżeli wydaje Ci się, że jesteś w związku patologicznym, możesz już dziś zadzwonić pod ogólnokrajowy, bezpłatny telefon zaufania Women's Aid, aby uzyskać informacje i wsparcie: 1800 341 900. Pamiętaj, że w żadnej kulturze ani religii przemoc domowa nie jest akceptowana. Przemoc domowa jest opisywana jako „najbardziej demokratyczne z przestępstw." Oznacza to, że przemocy domowej może doświadczyć każda kobieta w związku. Nie istnieje nic takiego jak *typ* rodzin, w których to się zdarza. Nie istnieje nic takiego jak *typ* kobiety, której się to przytrafia. Co piąta kobieta w Irlandii jest dotknięta problemem przemocy domowej bez względu na wiek, stan cywilny, przynależność etniczną, religię ani pochodzenie społeczno-ekonomiczne.

Dowiedz się więcej o tym, jak się chronić i jak może pomóc Ci Women's Aid.