Poradnictwo indywidualne

Poradnictwo indywidualne świadczone przez Woman's Aid oferuje szczegółowe informacje oraz wsparcie dla kobiet, które doznały przemocy domowej.

Gdzie mogę skorzystać z poradnictwa?

Ta usługa dostępna jest od poniedziałku do piątku w sześciu ośrodkach w obrębie aglomeracji dublińskiej w:

  • Ballymun
  • Coolock
  • Dublin - centrum
  • Dun Laoghaire
  • Swords

Spotkania mogą odbywać się również w szpitalach lub innych miejscach wybranych przez kobiety z powodów bezpieczeństwa.

W jaki sposób mogę skorzystać z tej usługi?

Aby skorzystać z poradnictwa indywidualnego należy zapisać się na wizytę. Termin wizyty można ustalić dzwoniąc pod numer krajowego bezpłatnego telefonu zaufania Women's Aid: 1800 341 900. Na wizytę może Cię też skierować lekarz pierwszego kontaktu, pracownik socjalny lub personel szpitala.

Jak może mi pomóc takie spotkanie?

Poradnictwo indywidualne to kontakt osobisty podczas którego otrzymasz wsparcie i będziesz mogła zasięgnąć informacji. Spotkanie i rozmowa o Twojej sytuacji może być pomocna. Women's Aid udzieli Ci informacji na temat dostępnej pomocy, udzieli wsparcia oraz skontaktuje się w Twoim imieniu z innymi instytucjami, jeżeli będzie taka potrzeba.

W ramach poradnictwa indywidualnego oferujemy możliwość towarzyszenia Ci w sądzie.

Z kim będę rozmawiać?

Spotkasz się z jednym z naszych pracowników udzielających wsparcia. Nasi pracownicy są wysoko wykwalifikowani, doświadczeni i oferują wsparcie oraz udzielają informacji jednorazowo lub na zasadzie ciągłej pomocy, w zależności od Twoich potrzeb.

Jak długo będę chodzić na spotkania?

To, jak długo będziesz chodzić na spotkania zależy od Twoich potrzeb. Pracownicy Women's Aid będą pracować z Tobą w celu zapewnienia Ci jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa. Może to wymagać jednego lub dwóch spotkań. Lub jeszcze kilku. Będziemy umawiać się na spotkania tak długo, jak będziesz tego potrzebować.