Seirbhísí Tacaíochta Duine le Duine

Tacaíocht Duine le Duine Cuireann Seirbhís Tacaíochta Duine le Duine Ghrúpa Cúnta na mBan eolas grinn agus tacaíocht ghrinn ar fáil do mhná a bhfuil foréigean baile ag tarlú dóibh.

Cá bhfuil an tseirbhís seo?

Bíonn an tseirbhís ar siúl Dé Luain go dtí Dé hAoine i sé shuíomh i Mórcheantar Bhaile Átha Cliath, lena n-áirítear:

  • Baile Munna
  • An Chúlóg
  • Lár Chathair Bhaile Átha Cliath
  • Dún Laoghaire
  • Sord

I measc pointí teagmhála eile le haghaidh cruinnithe tacaíochta, tá ospidéil, nó suíomhanna eile a roghnaíonn mná ar mhaithe le sábháilteacht.

Cén dóigh ar féidir liom leas a bhaint as an tseirbhís seo?

Bíonn an tSeirbhís Tacaíochta Duine le Duine ar siúl ar bhonn coinne amháin. Is féidir coinní a dhéanamh trí scairt a chur ar Líne Chabhrach Shaorfhóin Náisiúnta Ghrúpa Cúnta na mBan ar 1800 341 900. Féadfaidh dochtúirí ginearálta, oibrithe sóisialta agus foireann ospidéil tú a atreorú chugainn chomh maith.

Cén dóigh ar féidir leis an tseirbhís seo cuidiú liom?

Soláthróidh an tSeirbhís Tacaíochta Duine le Duine tacaíocht agus eolas duine le duine duit. Is féidir leis a bheith fónta suí síos le duine agus labhairt faoi do chás. Cuirfidh Grúpa Cúnta na mBan eolas ar fáil duit maidir le do roghanna agus cuidiú leat agus moladh a dhéanamh ar do shon, más gá.
Tairgeann an tSeirbhís Tacaíochta Duine le Duine Seirbhís Tionlacan Cúirte.

Cé a mbuailfidh mé leis?

Buailfidh tú le duine dár n-oibrithe tacaíochta. Tá an-oiliúint agus an-taithí ag ár bhfoireann agus tairgeann siad tacaíocht agus eolas ar bhonn aon uaire nó leanúnach, de réir do riachtanas.

Cá fhad a úsáidfidh an tseirbhís seo?

Braitheann an méid ama a mbeidh an tseirbhís á húsáid agat ar do riachtanais. Oibreoidh Oibrithe Tacaíochta Ghrúpa Cúnta na mBan leat d'fhonn do shábháilteacht a uasmhéadú. D'fhéadfadh sé go mbeadh dhá chruinniú de dhíth maidir leis seo. Nó cúpla ceann eile. Tabharfaimid tacaíocht duit fad is a bheidh sé de dhíth ort.