Pleanáil do Shábháilteacht

Tuigeann Grúpa Cúnta na mBan gur dhócha go bhfuil tú ag déanamh go leor rudaí le haghaidh tú féin a choinneáil sábháilte agus is tusa an breitheamh is fearr maidir leis an leibhéal riosca atá os do chomhair.

Nuair atá tú ag maireachtáil i gcás mí-úsáide, tugtar tús áite, do shábháilteacht, do shábháilteacht féin agus sábháilteacht na bpáistí. Ní féidir leat an mhí-úsáid a rialú ach b'fhéidir go mbeidh tú ábalta céimeanna a ghlacadh d'fhonn tú féin agus do theaghlach a chosaint. Is féidir le Grúpa Cúnta na mBan cuidiú leat plean sábháilteachta a chur le chéile agus is féidir leis an tseirbhís agus tearmann áitiúil um fhoréigean baile an rud céanna a dhéanamh.

Fanacht

 • D'fhéadfadh sé a bheith an-deacair caidreamh mí-úsáide a fhágáil agus b'fhéidir nach é an rogha is fearr duit i bpointe ama áirithe. Má tá sé de rún agat fanacht sa chaidreamh, tá roinnt réamhchúraimí is féidir leat a ghlacadh. Mar shampla:
 • Coinnigh guthán i seomra a bhfuil glas air ar an taobh istigh agus cuir na huimhreacha éigeandála ar fad de ghlanmheabhair
 • Bíodh guthán póca leat.
 • Cinn agus pleanáil cá háit a rachaidh tú má fhágann tú an baile (fiú má cheapann tú nach mbeadh gá leat fágáil).
 • Ceap códfhocal d'fhonn a insint do do pháistí, do chairde, do theaghlach, nó do chomharsa go bhfuil tú i dtrioblóid agus go bhfuil cuidiú de dhíth ort.
 • Má bhíonn sé sábháilte é seo a dhéanamh, coinnigh mála láimhe /mála thar oíche leat le huimhreacha gutháin agus míreanna tábhachtacha ann in áit a mbeidh tú ábalta greim tobann a fháil air má bhíonn ort imeacht go gasta.

Má tá ionsú á dhéanamh ort agus má tá tú i gcontúirt láithreach:

 • Cuir scairt ar na Gardaí 999/112 nuair is féidir leis.
 • Imigh, más féidir leat.
 • Mura mbíonn tú ábalta imeacht, b'fhéidir go mbeifeá ábalta a sheachaint dul isteach in áiteanna cosúil leis an gcistin agus an ngaráiste áit ina bhfuil go leor gléasanna a bhféadfaí iad úsáid mar airm .
 • B'fhéidir go mbeifeá ábalta seomraí le láithreacha beaga cosúil le clóiséid nó spáis lámhacáin áit ina bhféadfá a bheith sainithe a sheachaint fosta. D'fhéadfadh sé go mbeifeá ábalta fanacht amuigh ó sheomraí nach bhfuil fuinneoga ar bith iontu.
 • Tabhair iarraidh foláireamh a chur chur chuig do chairde, do theaghlach, nó chuig comharsa go bhfuil tú i dtrioblóid agus go bhfuil cuidiú de dhíth ort.

Ag déanamh réidh le fágáil

 • Má bhíonn sé beartaithe agat fágáil, cinn cá huair agus cá háit a rachaidh tú.
 • B'fhéidir go mbeadh ort a insint do do pháistí go mb'fhéidir go mbeadh gá an baile a fhágáil am éigin amach anseo. Déan cinnte go bhfuil siad sean go leor lena thuiscint go gcaithfear é seo a choinneáil faoi rún agus déan cinnte go dtuigeann siad go bhfuil pleananna agat ar an dóigh a gcosnóidh tú iad agus go bhfuil a gcomhoibriú de dhíth ort.
 • B'fhéidir go mbeifeá ábalta bealach le héalú a phleanáil agus é sin a theagasc do do pháistí.
 • Aontaigh códfhocal lena insint go bhfuil an t-am ann le fágáil ANOIS.
 • Más féidir leat, oscail cuntas coigilteas i d'ainm féin d'fhonn do neamhspleáchas airgeadais a bhunú agus a mhéadú.
 • Faigh amach cé a ligfidh duit féin agus do pháistí fanacht leo nó cé a thabharfaidh airgead ar iasacht leat.
 • Fág airgead, eochracha breise, agus cóipeanna de dhoiciméid thábhachtachta le duine a bhfuil muinín agat iontu.
 • Déan athbhreithniú ar do phlean le Grúpa Cúnta na mBan nó duine éigin atá ag cuidiú leat.

Cad le tabhairt leat?

Má fhágann tú, tabhairt iarraidh na bunriachtanais a thabhairt leat, go háirithe doiciméid a d'fhéadfadh sé bheith deacair iad a fháil ar ais amach anseo. Ach coinnigh cuimhne gurb é an rud is tábhachtaí an tsábháilteacht a shroicheadh. Ná bí buartha mura mbíonn tú ábalta na míreanna a luaitear thíos a thabhairt leat. Is féidir leat teacht ar ais arís le duine le cuidiú leat.

Príomh-mhíreanna:

 • Airgead
 • Éadaí
 • Aitheantas (ceadúnas tiománaí, pas, teastais bhreithe duit féin agus do do pháistí)
 • Cógais
 • Cártaí UMB, creidmheasa agus dochair
 • Eochracha do chairr, do bhaile agus d'oifige
 • Bréagáin nó blaincéid chéadrogha na bpáistí
 • Uimhreacha tábhachtacha (féach an liosta thíos)

Míreanna úsáideacha eile:

 • Eolas ar árachas sláinte
 • Doiciméid maidir le leas sóisialach
 • Taifid scoile agus leighis
 • Aitheantas leas nó ceadanna oibre
 • Doiciméid tithíochta amhail ráitis ar léas, gníomhas, nó íocaíocht mhorgáiste
 • Taifid airgeadais
 • Ceadúnas pósta
 • Orduithe cosanta
 • Páipéir chaomhnóireachta
 • Páipéir inimirce
 • Míreanna mhaoithneacha cosúil le grianghraif nó leabhair chéadrogha.

Cad iad na huimhreacha gutháin tábhachtacha le cuimhne a choinneáil orthu?

Coinnigh liosta d'uimhreacha gutháin tábhachtacha in aice láimhe lena n-áirítear:

 • Tacsaí
 • Cairde agus teaghlach
 • Líne Chabhrach Náisiúnta Ghrúpa Cúnta na mBan
 • Tearmann áitiúil na mban
 • Ionad éigeandála áitiúil um Éigniú
 • Oifig leasa shóisialaigh
 • Oifig tithíochta
 • Aturnae
 • Do dhochtúir
 • Do mhaoirseoir oibre
 • Stáisiún áitiúil an Gharda Síochána

Ná coinnigh ach plean sábháilteachta scríofa má tá sé sábháilte é seo a dhéanamh. Is féidir le Grúpa Cúnta na mBan, do sheirbhís tacaíochta tearmainn áitiúil agus foréigean baile cuidiú leat agus do shábháilteacht á pleanáil agat.

Rudaí le déanamh leis an tsábháilteacht a chosaint i ndiaidh duit fágáil

Tá a fhios againn nach gciallaíonn sé go mbeidh deireadh leis an bhforéigean i gcónaí nuair a fhágann tú an caidreamh mí-úsáide. Tugann iapháirtithe mí-úsáid do mhórán ban. Dá bhrí sin, d'fhéadfadh sé go mbeadh ort céimeanna a ghlacadh le fanacht sábháilteacht i do bhaile úr.

Mar shampla:

 • Coinnigh teagmháil le Grúpa Cúnta na mBan nó do sheirbhís áitiúil foréigean baile. Cuideoidh siad leat do shábháilteacht a phleanáil de réir mar a athraíonn do chúinsí.
 • Faigh uimhir ghutháin nach bhfuil liostaithe agus aitheantas glaoiteora.
 • Déan glaonna a scagadh le gléas freagartha.
 • Sábháil na teachtaireachtaí ar fad ina bhfuil bagairt iontu nó a sháraíonn ordú um fhoréigean baile.
 • Oscail cuntais úra i d'ainm féin amháin.
 • Nach fan sa bháile leat féin, agus déan do ghnáthamh laethúil éagsúil - athraigh do chomaitéireacht chuig do chuid oibre, agus ná gabh isteach sa bhanc nó sa sármhargadh céanna i gcónaí. Má chasann tú ar do pháirtí, tabhairt iarraidh é a dhéanamh in áit phoiblí. Tabharfaidh Grúpa Cúnta na mBan aghaidh ar na ceisteanna seo leat le linn seisiúin le haghaidh pleanáil sábháilteachta.
 • Déan do pháistí a ullmhú ionas go mbeidh a fhios acu cad le déanamh má fheiceann siad an mí-úsáideoir, agus inis dá múinteoirí gurb é tusa an t-aon duine atá údaraithe lena mbailiú ón scoil. D'fhéadfá iarraidh a thabhairt a chinntiú nach dtabharfaidh duine ar bith i scoil do pháistí eolas teagmhála ar bith fút amach.
 • Cuir do chás in iúl do do mhaoirseoir oibre, agus socraigh bearta cosanta ansin fosta. D'fhéadfadh go n-áireofaí leis seo gan dul chun lóin leat féin, a iarraidh ar chomhghleacaí siúl leat go dtí an carr nó an stad bus. D'fhéadfá grianghraf den mhí-úsáideoir a thabhairt do do mhaoirseoir fosta chomh maith ar eagla go dtarlódh achrann ag an obair.

Faigh tuilleadh sonraí faoin dóigh ar féidir le Grúpa Cúnta na mBan cuidiú leat.