Líne Chabhrach Shaorfhóin

Líne Chabhrach Shaorfhóin Ghrúpa Cúnta na mBan
1800 341 900, 24/7.

Líne Chabhrach Saorfhóin Ghrúpa Cúnta na mBan 1800 341 900. Tairgeann Líne Chabhrach Saorfhóin Ghrúpa Cúnta na mBan eolas, tacaíocht agus tuiscint faoi rún do mhná a bhfuil mí-úsáid chorpartha, mhothúchánach, airgeadais agus ghnéasach á tabhairt dóibh ag a mbuachaillí, a bhfir chéile agus a bpáirtithe.

Gníomhaíonn an Líne Chabhrach mar atreorú chuig Seirbhís Tacaíochta Duine le Duine agus Seirbhís Tionlacan Cúirte, seirbhísí tacaíochta agus tearmainn áitiúla um fhoréigean baile Ghrúpa Cúnta na mBan, seirbhísí comhairleachta, cúnamh dlí, idir reachtúil agus deonach, atá úsáideach do mhná a bhfuil mí-úsáid á tabhairt dóibh i gcaidreamh.

Scairt a chur ar an Líne Chabhrach

Tuigeann Grúpa Cúnta na mBan cé chomh scanrúil is a thig leis a bheith an guthán a thógáil agus cad atá ag tarlú duit a insint do dhuine éigin. Bíonn a lán de na glaonna a dhéantar ar ar Líne Chabhrach tostach ar dtús. D'inis mná dúinn níos deanaí go raibh barraíocht eagla orthu agus go raibh náire orthu labhairt le duine ar bith, fiú le teaghlach nó le cairde. Ní chuirfidh Grúpa Cúnta na mBan an guthán síos ar dhuine ar bith choíche. Tabharfaimid am duit le labhairt.

Cuireann nádúr rúnda agus anaithnid Líne Chabhrach Grúpa Cúnta na mBan spás sábháilte, neamh-dhaorbhreithiúnach ar fáil duit áit a mbeidh tú ábalta labhairt faoi d'eispéiris.

Má tá eagla ort féin, nó ar dhuine a bhfuil aithne agat orthu, roimh dhuine a bhfuil dlúthchaidreamh agat leo, is féidir leat scair a chur orainn ag 1800 341 900.

Cé is féidir leis scair a chur ar an Líne Chabhrach?

Tá an Líne Chabhrach ar fáil saor in aisce le haghaidh duine ar bith i bPoblacht na hÉireann. Tá an Líne Chabhrach le haghaidh:

  • Mná a bhfuil foréigean baile ag tarlú dóibh, nó mná ar tharla foréigean baile dóibh.
  • Cairde agus ball teaghlaigh atá ag iarraidh cuidiú le mná agus páistí a bhfuil, nó a raibh, foréigean baile ag tarlú dóibh.
  • Gairmithe a thacaíonn le mná agus páistí bhfuil foréigean baile ag tarlú dóibh, nó ar tharla foréigean baile dóibh.

Cá huair a bhíonn sé ar oscailte?

Bíonn an Líne Chabhrach ar oscailt gach lá den tseachtain ó 10am go 10pm. Bíonn sé dúnta lá Nollag.

An bhfuil sé saor in aisce?

Tá. Líne Chabhrach Shaorfhóin Náisiúnta é. Ní ghearrfar costas ort as do ghlao is cuma cibé acu as guthán póca ní guthán líne talún a bhfuil tú ag cur scairt as.

An dtaispéanfar uimhir na Líne Cabhrach ar mo bhille?

Ní fheicfear ar do bhille guthán Eircom é. Mar sin féin, déan é seo a sheiceáil le do sholárthaí seirbhíse baile nó guthán póca (O2, Vodafone, etc) lena chinntiú. Ní féidir linn a chinntiú nach dtaispeánfar an uimhir. D'fhéadfadh sé go mbeadh an uimhir i loga glaonna do ghutháin phóca chomh maith. Léigh tuilleadh faoi shábháilteacht ghutháin anseo.

Cé a thabharfaidh freagairt ar mo ghlao?

Tá an Líne Chabhrach faoi chúram foirne gairmiúla agus dea-oilte agus deonach dea-oilte. Is iad mná a oibríonn ar an Líne Chabhrach i gcónaí .
Cén cineál tacaíochta a thugtar tríd an Líne Chabhrach?

ÉISTEOIDH oibrithe na Líne Cabhrach leat. Ní mheasfaidh siad tú. Ní hinseoidh siad duit cad le déanamh. Is í do shábháilteacht ár bpríomhchúram. Creideann Grúpa Cúnta na mBan gurb é tusa an breitheamh is fearr maidir le do shábháilteacht. Labharfaidh oibrithe na Líne Cabhrach leat faoi na roghanna atá agat.

Is féidir le hoibrithe na Líne Cabhrach tú a atreorú chuig seirbhís áitiúil foréigean baile nó tearmann áitiúil do mhná. Is féidir leo raon eolais a chur ar fáil duit fosta .

Cé chomh minic is féidir liom scairt a chur?

Uaireanta, is leor glao amháin ach faigheann a lán ban tacaíocht leanúnach ónár Líne Chabhrach.

Cad a tharlóidh mura dtugtar freagairt ar an nguthán?

Má chuireann tú scairt orainn agus mura mbíonn tú ábalta a fháil tríd le linn na n-uaireanna oscailte (10am go 10pm, gach lá ach amháin lá Nollag) is é mar gheall go bhfuil ár n-oibrithe tacaíochta ag glacadh glaonna ó mhná eile faoi láthari. Coinnigh leat ag tabairt iarraidh. Gheobhaidh tú tríd.

Má chuireann tú scairt idir 10am go 10pm geobhaidh tú tríd chuig ár glórphost. Fág teachtaireacht le do thoil lena n-áirítear uimhir shábháilte ar a mbeimid ábalta scairt a chur ort agus inis dúinn an t-am a bheidh sé sábháilte scairt a chur ar ais ort. Freagróidh duine d'oibrithe ár Líne Cabhrach nuair a osclóidh an Líne Chabhrach an lá ina dhiaidh sin.

Molaimid go gcoinníonn tú ag cur scairte ar uimhir na Líne Cabhrach i rith na n-uaireanta oscailte le fáil tríd chuig duine d'oibrithe tacaíochta ár Líne Cabhrach.

Tá lagéisteacht orm. Cad ba chóir dom a dhéanamh?

Is féidir leat téacs a chur chugainn ag 087-9597980
Nó seol facs ag 01-8684721

Déanfaidh oibrí tacaíochta as Grúpa Cúnta na mBan teagmháil leat tríd an mbealach céanna. Déantar gach comhfhreagas a láimhseáil faoi dhianrún. Gheobhaidh mná ag a bhfuil deacrachtaí éisteachta na seirbhísí céanna ó Ghrúpa Cúnta na mBan. Is é an t-aon difear ná go ndéanfar an chumarsáid trí ateangaire. Féadfaidh duine a mothaíonn an bhean ar a suaimhneas leis nó léi a bheith ina ateangaire nó eagróidh Grúpa Cúnta na mBan ateangaire trí Chumann Bodhar na hÉireann.

Cén cineál freagartha a thugann ar ríomhphoist?

Is féidir leat ríomhphost a sheoladh ag Líne Chabhrach Ghrúpa na mBan ag helpline@womensaid.ie le haghaidh eolas bunaidh a fháil. Ní féidir le Cumann Bodhar na hÉireann, áfach, tacaíocht a chur ar fáil trí ríomhphoist de bharr srianta dlíthiúla. Tabharfaimid freagairt ar do ríomhphost laistigh de thrí lá oibre. Má theastaíonn tacaíocht nó eolas uait, cuir scairt ar an Líne Chabhrach Shaorfhóin Náisiúnta ag 1800 341 900.