Cad iad na comharthaí rabhaidh a bhaineann le caidreamh mí-úsáid?

Is éard is foréigean baile ann cás ina dtugann duine amháin iarraidh a bpáirtí a rialú agus iad a bheith faoi bhois an chait acu i ndlúthchaidreamh. D'fhéadfadh sé gur mí-úsáid chorpartha, mí-úsáid mhothúchánach, mí-úsáid ghnéasach nó mí-úsáid airgeadais atá i gceist. I bhformór na gcásanna is é fir a dhéanann an mhí-úsáid agus is do mhná a tharlaíonn sé. Is féidir leis tarlú do bhean ar bith agus is féidir leis tarlú i mbaile ar bith. D'fhéadfadh sé go bhfuil comharthaí rabhaidh ann go bhfuil do chaidreamh mí-úsáide.

Cad is mí-úsáid chorpartha ann?

Is cosúil gurb é mí-úsáid chorpartha an cineál de mhí-úsáid is inaitheanta atá ann. D'fhéadfadh gortú corpartha tarlú dá bharr, agus i roinnt cásanna d'fhéadfadh sé a bheith bagrach don bheatha. Ní fhágann sé marcanna nó coilm infheicthe i gcónaí. Is foréigean baile é fosta má tharraingnítear do ghruaig nó má chaitear ubh ort. Ná déan gannmheas ar a bhfuil ag tarlú duit. Le himeacht ama éiríonn sé níos measa de ghnáth.

Áirítear leis:

 • tú a bhrú
 • dorn nó buille a bhuaileadh ort.
 • tú a bhuaileadh le bacaí, clubanna gailf, camain, casúir agus criosanna.
 • tú a shá le sceana nó le gloine bhriste.
 • mantóg a chur ort leis na scréacha a stopadh i rith ionsuithe corpartha.
 • seile a chaitheamh ort nó mún a dhéanamh ort.
 • greim an-dian a bhaint asat, do ghruaig a tharraingt.
 • tú a bhuaileadh nó a éigniú a dhéanamh ort agus tú ag súil, tú a chaitheamh síos an staighre agus tú ag súil.
 • do chloigeann a bhuaileann in éadan ballaí agus deaiseanna.

Cad is mí-úsáid mhothúchánach ann?

Is bealach an-éifeachtúil é mí-úsáid mhothúnánach le héagothromaíocht chumhachta a chruthú i gcaidreamh. Go minic ní fheictear daoine lasmuigh den chaidreamh é nó bíonn sé dóláimhsithe acu. Tá mí-úsáid mhothúnánach chomh contúirteach céanna agus atá mí-úsáid chorpartha. Bíonn bagairtí de mhí-úsáid chorpartha nó ghnéasach nó tarlaíonn mí-úsáid chorpartha nó ghnéasach i gceist leis.

Áirítear leis:

 • tú a mhaslú
 • tú a cháineadh i gcónaí
 • tú a rialú agus a mhonatóiriú i gcónaí trí úsáid teicneolaíochta: lena n-áirítear a nguthán a sheiceáil agus a thaifeadadh; logaí a nguthán póca a sheiceáil agus na teachtaireachtaí téacs ar fad a léamh; mí-úsáideoirí ag úsáid earraí frithspiaireachta le ríomhphoist a léamh agus camearaí a shuiteáil go rúnda sa teach.
 • bagairtí ón mí-úsáideoir mná, na páistí, agus baill teaghlaigh na mná, nó é féin a mharú, lena n-áirítear sonraí ar an dóigh a ndéanfaidh sé é agus cá huair a dhéanfaidh sé é.
 • maoin a mhilleadh lena n-áirítear a gcarranna, an troscán, éadaí agus an teach.
 • teanga dhímheasúil a úsáid lena n-áirítear ag tabhairt 'rud' 'raicleach' ar mhná.
 • a bheith gafa toisc go dtógann an mí-úsáideoir eochracha a gcarranna leis, folmhaíonn sé an peitreal as a gcaranna, agus goideann nó briseanna sé gutháin sa dóigh nach mbeidh mná ábalta cuidiú a lorg.
 • ní fhágtar leo féin choíche iad; mná a leanúint ó sheomra go seomra; dul leo go dtí gach eachtra a bhíonn ar siúl lasmuigh.

Cad is mí-úsáid ghnéasach ann?

I gcás go bhfuil gné rialaithe nó mí-úsáide i ndlúthchaidreamh, tá sé an-chosúil ar fad go dtarlóidh comhéigniú nó mí-úsáid ghnéasach. Tá sé níos deacra do mhná a bhfuil a bpáirtí ag tabhairt mí-úsáid dóibh caidreamh gnéasach saor agus cothrom a bheith acu leis an bpáirtí sin.

Áirítear leis:

 • tú a éigniú agus a bhuaileadh arís agus arís eile; tú a nochtú agus a éigniú; á insint duit gurb é do dhualgas é gnéas a bheith agat leis an mí-úsáideoir
 • tú a éigniú os comhair na bpáistí.
 • tú a éigniú agus tú i staid shoghonta coirp, e.g., go díreach i ndiaidh leanbh a bheith agat.
 • Díghrádú gnéasach lena n-áirítear tabhairt ort pornagrafaíocht ghrafach agus chrua a úsáid.

Cad is mí-úsáid airgeadais ann?

Is éard is mí-úsáid airgeadais ann foréigean baile ina n-úsáideann an mí-úsáideoir airgead mar bhealach lena pháirtí a rialú. Beart atá ann a úsáideann mí-úsáideoirí d'fhonn chumhacht a fháil agus d'fhonn ceannsacht a bheith acu ar a bpáirtithe agus bíonn sé ceaptha d'fhonn go mbeidh bean ag brath go hiomlán ar airgead a fháil uaidh. Trí rochtain mhná ar acmhainní airgeadais a rialú cinntíonn an mí-úsáideoir go mbeidh uirthi fanacht i gcaidreamh mí-úsáideach nó bheith faoi dhianbhochtaineacht.

Áirítear leis:

 • Airgead an teaghlaigh a rialú
 • Gan cead ioncam neamhspleách a bheith ag an mbean
 • Bheith ar an mbean cuntas a thabhairt ar gach rud a cheannaíonn sí lena n-áirítear adhmhálacha a thabhairt agus cuntas a thabhairt ar an gcaiteachas ar fad.
 • Gan cead a bheith aici earraí pearsanta amhail tampóin agus pillíní sláintíocha.
 • Cártaí bainc ar fad na mná a thabhairt leis agus comhchuntais a fholmhú.
 • Neamhíocaíocht nó íocaíocht chorrach de chothabháil leanaí.
 • Sínithe na mná ar sheiceanna á mbrionnú.
 • Ag coinneáil airgid siar toisc nach bhfuil nach mbíonn na mná ag iarraidh gnéis.
 • Airgead le haghaidh bia agus le haghaidh billí tí a choinneáil ó mhná agus óna leanaí.
 • Ag úsáid an chúlaithe le húdar a thabhairt don mhí-úsáid.

Má cheapann go bhfuil tú, nó go mb'fhéidir go bhfuil tú, i gcaidreamh mí-úsáideach is féidir leat scairt a chur ar Líne Chabhrach Náisiúnta Ghrúpa Cúnta na mBan ag 1800 341 900 inniu le heolas agus tacaíocht a fháil. Léigh tuilleadh faoi fanacht sábháilte agus faoin dóigh ar féidir le Grúpa Cúnta na mBan cuidiú leat.