An bhfuil tú i gcontúirt láithreach?

Má thug tú cuairt ar an láithreán Gréasáin seo toisc go gceapann tú go bhfuil tú i gcontúirt láithreach, tá roinnt céimeanna ann is féidir leat a ghlacadh le cuidiú leat fanacht sábháilte.

  • Más féidir leat, imigh ón gcás seo anois.
  • Cuir scairt ar stáisiún áitiúil an Gharda Síochána nó más cás éigeandála é, cuir scairt ar 999/112.
  • Cuir scairt ar Líne Chabhrach Shaorfhóin Náisiúnta Ghrúpa Cúnta na mBan ag 1800 341 900, 24/7.
  • Téigh i dteagmháil le do sheirbhís áitiúil tearmainn agus tacaíochta. Tá sonraí lena n-áirítear uaireanta oscailte liostaithe anseo.
  • Cuir scairt ar dhuine éigin a bhfuil muinín agat iontu agus iarr orthu cuidiú leat.

Léigh tuilleadh maidir le fanacht sábháilte.

Má tá tú faoi 18 mbliana d'aois agus má thug tú cuairt ar an láithreán Gréasáin seo toisc go gceapann tú go bhfuil tú féin agus do theaghlach i gcontúirt láithreach, le do thoil:

  • Cuir scairt ar stáisiún áitiúil an Gharda Síochána nó más cás éigeandála é, cuir scairt ar 999/112.
  • Cuir scairt ar Líne Chabhrach na Leanaí ag 1800 66 66 66 agus beidh siadsan ábalta a inis duit cén áit a dtig leat cuidiú a fháil gar duit. Tá Líne Chabhrach na Leanaí ar oscailt 24 uair sa lá.
  • Cuir scairt ar dhuine éigin a bhfuil muinín agat iontu agus iarr orthu cuidiú leat.