An bhfuil cuidiú de dhíth ort?

Ar chliceáil tú ar an rannán seo toisc go bhfuil eagla ort roimh dhuine éigin a bhfuil dlúthchaidreamh agat leo? Más é sin an cás, tá céim thábhachtach agus dhearfach glactha agat agus tá súil againn gur féidir linn cuidiú leat agus tú a choinneáil sábháilte.

Níl tú leat féin má cheapann tú go bhfuil rud éigin i do chaidreamh nach bhfuil i gceart. B'fhéidir go raibh roinnt comharthaí rabhaidh ann. Tarlaíonn foréigean baile do bhean amháin as cúigear in Éirinn. Cloisimid ó mhná a bhfuil eagla a n-anama orthu roimh a mbuachaillí, a bhfir chéile agus a bpáirtithe. Tarlaíonn mí-úsáid dóibh corruair nuair a bhíonn deireadh lena gcaidreamh.

Cé is féidir liom labhairt leis?

Tuigimid cé chomh deacair is atá sé cad atá ag tarlú duit a thuiscint. Is féidir leis a bheith deacair labhairt faoi do chás, fiú le do dhlúthbhaill teaghlaigh agus do dhlúthchairde féin. D'fhéadfadh sé go bhfuil tú ag mothú uaigneach agus leat féin. B'fhéidir gur inis do pháirtí duit go ngortódh sé tú má insíonn tú do dhuine ar bith eile cad atá ag tarlú. B'fhéidir gur inis tú do dhuine éigin é agus gur iarr siad ort é a fhágáil, rith ar shiúl, imigh uaidh. Ach tá a fhios againn nach bhfuil sé chomh furasta sin.

Níl an ceart ag do pháirtí chun tú a rialú agus a smachtú. Níor cheart duit imní a bheith ort faoin dóigh a fhreagróidh sé ar rudaí a dhéanann tú. Is coir é foréigean baile agus níor cheart go gcuirfí bagairt ar dhuine ar bith, go mbuailfí iad nó go mbeadh eagla a n-anama orthu.

B'fhéidir go mothaíonn tú go bhfuil an locht ortsa ar chúis éigin as an mí-úsáid. D'fhéadfadh sé gur inis do pháirtí nó duine éigin eile duit gur tusa is ciontaigh. Ach níl sé sin fíor. Tá do pháirtí freagrach as an mí-úsáid. Agus ní féidir le duine ar bith eile ach é féin é a stopadh.

Coinnigh cuimhne - tá an céad agat a bheith sábháilte i do bhaile féin agus a bheith sábháilte agus meas a bheith ort i do chaidreamh.

Cén dóigh ar féidir le Grúpa Cúnta na mBan cuidiú?

Tá a fhios ag Grúpa Cúnta na mBan cé chomh deacair is atá sé a bheith ag maireachtáil faoi fhoréigean baile.Is é sin an fáth go bhfuilimid ag tairiscint tacaíocht agus eolas rúnda, saor in aisce. Éistimid leat agus labhraímid leat faoi do chás. Ní cháinfimid tú nó ní hinseoimid duit cad le déanamh. Ní hinseoimid do dhuine ar bith eile go ndearnadh teagmháil linn. Is féidir linn do roghanna a phlé agus cuidiú leat do shábháilteacht a phleanáil. Is féidir linn tacaíocht a thabhairt duit leis na roghanna éagsúla atá ar fáil duit a scrúdú. Is féidir linn dul chun na cúirte leat chomh maith.

Is féidir linn feabhas a chur ar do shaol arís i ndiaidh mí-úsáid, cé go mb'fhéidir go bhfuil an chuma ann anois go bhfuil sé seo indéanta. Ní tharlódh sé thar oíche, ach éireoidh sé píosa beag níos fusa gach lá. Féadfaidh Grúpa Cúnta na mBan cuidiú a thabhairt duit leis seo.

Léigh tuilleadh faoi fhoréigean baile agus tú féin a choinneáil sábháilte nó cuir scairt orainn inniu le labhairt le duine dár n-oibrithe ar an Líne Chabhrach ar 1800 341 900, 24/7.